Historie


Něco málo z kroniky SDH Dalovy Ustavující schůze SDH v Dalovech se konala 10. května 1930. Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Tichý, velitelem František Starosta, jednatelem Václav Sadílek, pokladníkem Josef Jeništa. V roce 1930 měl sbor 20 činných členů 25 členů přispívajících. Nejslavnějším okamžikem dalovských hasičů byl 28. červen 1931, kdy byla sboru slavnostně předána motorová stříkačka tažená koňským potahem od firmy Mára. Při této slavnosti vyhrávala Sadílkova kapela. Členové sboru se snažili, aby na svou činnost měli finanční prostředky, každoročně v hostinci u Tichých byl pořádán hasičský ples, výtěžek plesů byl před válkou asi 600Kč. K pátému výročí založení sboru byla vyrobena stuha sboru s heslem “Buďme svorni”. Všechny zápisy o činnosti sboru byly uvedeny se vší pečlivostí a odpovědností. Při pročítání zažloutlých zápisů cítíme, jak byl každý hrdý na to, že je členem hasičského sboru. Pak přišla léta války, činnost hasičů byla omezena a zápisy se nedochovaly. V 50. a 60. letech se vesnice začala vylidňovat, mladí odcházeli do měst, někteří se oženili a odstěhovali, mnoho členů nás opustilo navždy, to byly ty nejsmutnější chvíle hasičů. V roce 1986 klesl počet hasičů na sedm, ale činnost hasičů se nezastavila. Hasičská stříkačka byla udržována v pohotovosti, zbrojnice v pořádku a čistotě. Hasiči se zúčastňovali všech brigád v obci i JZD.Vydrželi i to, když museli být vyplňovány různé nesmyslné hlášení, vždy bylo dbáno spíše na připravenost techniky než na nějaké papírování. Obrat v počtu členů nastal v roce 1987, začali do sboru přicházet mladí, od roku 1987 se sbor pilně připravuje na soutěže požárních družstev. Přípravu družstva má na starosti neúnavný A. Štěpánek. Od roku 1987 do současné doby se sbor získával na okrskových soutěžích čelní umístění, převážně na prvních místech. Soutěžní družstvo se účastní také Memoriálu Fr. Procházky v Divišově. Členská základna k 1. lednu 1999. Celkový počet 25 členů. Po roce 2000 docházelo ve sboru k postupnému opadávání elánu něco tvořit a družstvo začalo upadávat do útlumu. Změnovým rokem se stal rok 2005, kdy M.Zeman a P.Frauenterka založili družstvo žen (9 nových členek) a v Dalovech se tak rodí nová éra - ženy hasičky. Zároveň přišlo do sboru poměrně dost mladých hasičů a sbor se neuvěřitelně rozrostl až na počet 38 členů. Starostou i nadále zůstává Vl.Strnad, velitelem J.Šetek st. , hospodářem se stal P.Frauenterka, jednatelem sboru a trenérem obou družstev M.Zeman. Sbor opět ožívá a je to vidět na celkové činnosti – sběr železného šrotu,csázení stromků, koupě has.stříkačky PS12, nových savic, koše, hadic, nové pracovní stejnokroje pro muže i ženy, námětové cvičení, soutěže – okrsková, pohárové i memoriály. Celkem bylo proinvestováno přes 100.000,-Kč. Zároveň v tomto roce slaví sbor 75. výročí založení, je uspořádána hasičská zábava v místním KD za účasti cca. 60 hostů. Tento rok byl také člen sboru M.Zeman jmenován do funkce starosty okrsku Divišov. Od roku 2005 opět funguje sbor na velké úrovni. Obě družstva (jak muži, tak ženy) pod vedením J.Tichého a K.Ludvíkové se zúčastňují pravidelně několika soutěží během roku (od okresní soutěže přes nejrůznější pohárové soutěže až po Benešovskou ligu), námětových cvičení, které se staly na divišovském okrsku již tradicí, i brigád a společenských akcí. V Dalovech od roku 2005 do 2008 díky hasičům a za finanční podpory Městyse Divišov byla opravena hasičská nádrž, střecha na kulturním domě, zahájena výstavba běžecké dráhy pro hasiče, vybaveno dětské hřiště, několikrát proveden sběr šrotu, uklizena náves, provedeno vyasfaltování velké části obce apod. Členská základna se neustále rozrůstá. K 1.6.2009 je ve sboru 46 členů, z toho je 14 žen. Složení výboru: starosta sboru Vl.Strnad, velitel J.Šetek st., hospodář P.Frauenterka, jednatel M.Zeman, trenéři M.Zeman a Z.Štěpánek, strojníci M.Vondrák, M.Pekárek a L.Slavíčková, velitelé družstev K.Ludvíková a J.Tichý.

Copyright © Your Website 2017